Info voor doorverwijzers

Mijn cliënten hebben belang hebben bij een benadering vanuit verschillende disciplines.  Ik werk dan ook graag samen met huisartsen, kinesitherapeuten, bedrijfsartsen, logopedisten,....  Indien je als doorverwijzer vragen hebt over mijn werking, kom ik mij graag persoonlijk voorstellen.  Ikzelf wijs immers ook liever door naar mensen die ik ken.  Voor een afspraak of overleg neem je best telefonisch contact op.

 

Ik focus mij op klachten die te maken hebben met spanning en stress, depressieve- en angstgevoelens.  De bron ervan kan verschillend zijn: werk, rouw, traumatische gebeurtenis, periode van veel veranderingen, .... Ik behandel geen problematieken zoals verslaving, anorexia, acute psychose, .... Wanneer ik vind dat een individuele begeleiding in een ambulante setting niet haalbaar is, verwijs ik de cliënt door naar meer geschikte hulpverlening.

 

Mijn achtergrond:

  • Ik ben afgestudeerd als klinisch psycholoog voor jongvolwassenen en volwassenen aan de KU Leuven in 2004
  • Ik volgde de opleiding stress en burn-out coach aan de HRD Academy in 2016
  • Ik behaalde een diploma in Experiëntiële, Emotion-Focused en Existentiële psychotherapie
  • Ik volgde een EMDR opleiding bij Integrativa  
    • Basisopleiding EMDR deel 1 - februari 2022
    • Basisopleiding EMDR deel 2 - oktober 2022

 

Klinisch psycholoog en psychotherapeut

Stress en burn-out coach